top of page

SİGORTA & SURVEY

SİGORTA EKSPERLİK HİZMETLERİ

Her türlü hava, deniz ve demiryolu araçları ile ilgili olarak; sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işler sonucunda detaylı ekspertiz raporu hazırlamak Sigorta Eksperlik Hizmetlerinin başlıca faaliyetleri arasındadır. Ekspertiz çalışması sonucunda hazırlanan ekspertiz raporları talep edildiği takdirde  Sigorta Eksperlik Hizmetleri firması tarafından İngilizce veya diğer dillerde hazırlanabilmektedir.

Ayrıca; sigorta eksperi tanımı çerçevesinde sigorta poliçelerine konu olup olmadığına bakılmaksızın hasar - kaza öncesi veya sonrası her türlü hava, deniz ve demiryolu araçları ile ilgili olarak değer tesbiti - kıymet takdiri konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta sigorta eksperlerince ekspertiz raporu düzenlenebilmektedir.

Sigortacılık denizde başlayıp gelişmiştir. Sigorta konusu "gemi veya diğer deniz ve göl araçlarıdır. Esas olarak yük ve yolcu gemilerini kapsamakla birlikte sigortacı kabul ettiği takdirde yelkenli tekneler, balıkçı gemi ve tekneleri, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletlerini de kapsar.''

GÖZETİM (SURVEY) HİZMETLERİ

Bir ticari malın alıcısına ulaşmasına kadar geçen süreçler esnasında satış sözleşmesinde belirtilen niteliklerini tamamen veya kısmen yitirmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bir ticari mal, üreticiden alıcısına teslim edilene kadar üretici, satıcı, alıcı, yükleyici, nakliyeci, gümrük vb. muhataplarla birlikte, sigortacılar ve aracılar gibi tarafların varlığı da göz önüne alındığında, sorumluluklar ve riskler ardı arkasına el değiştirmektedir. Özellikle limanlarda ya da yükleme/tahliye sahalarında ticari malın üzerindeki asıl menfaat sahipleri hazır bulunamadıkları için yükleme/tahliye noktasında bulunan diğer kişi ya da kuruluşlar;

Malın gerektiğince korunabilmesi bakımından yeterli bilgi, eğitim ve tecrübeye sahip olmayabilir. Malın asıl menfaat sahiplerinin çıkarlarını korumak için hiçbir özel çaba göstermez, hatta bu çıkarlara karşı tavırlar bile takınabilir. Karşılaşılan tüm risklere anında ve yerinde müdahale edilemeyebilir. Hukuki bakımdan gerekli işlemler zamanında yapılamadığı için, birçok muhatap arasından gerçekten sorumlu ve kusurlu olan kişi ya da kuruluşlar saptanamaz. Ticari malın üzerinde asıl menfaat sahibi olan kişi ya da kuruluşların ileri sürecekleri itirazlar ve düzenleyecekleri tutanak ya da raporlar, tarafsız sayılmadığından diğer tarafları bağlayıcı olamaz.

Gözetim : Ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Özellikle denizcilik sektöründe gözetim (sörvey) hizmetlerinin yeri tartışılmazdır. Bağımsız ve tarafsız gözetim hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.
ŞİRKETİMİZ tarafından sağlanan Gözetim (Sörvey) hizmetleri ile ihtiyaçlara çözüm bulunmakta asıl menfaat sahibi olan kurumsal müşterilerimizin hak ve menfaatleri korunmaktadır. Gözetim hizmetleri denizcilikle ilgili mevzuat ve/veya uluslar arası sözleşme kurallarına göre yapılan denetim (inspection), tutulan rapor ve düzenlenen belgelerin tamamını kapsamaktadır.

bottom of page